EAI GROUP

Zalo

Phone

Facebook

Tự hào đi đầu trong lĩnh vực Đầu Tư – Xây Dựng

xem thêm
TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐÔNG Á

Tự hào đi đầu trong lĩnh vực Đầu Tư – Xây Dựng

xem thêm
"Từ Năm 2006
Với hơn 16 năm kinh nghiệm, phương châm chúng tôi hướng đến là không ngừng vươn lên đỉnh cao của sự Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa đất nước
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

các lĩnh vực kinh doanh

Tập đoàn quốc tế Đông Á luôn nỗ lực xây dựng và phát triển theo 3 lĩnh vực tiên phong
Xem thêm

các công ty thành viên

các khu đô thị

các dự án tiêu biểu

Phát triển bền vững

Tự hào đi đầu trong lĩnh vực Đầu Tư – Xây Dựng

đối tác

+99